submit


Կարելի է մտածել, որ, հաշվի առնելով միավորների քան տպավորիչ է մոտ երեք, հինգ միլիարդավոր մարդիկ մոլորակի վրա, դա պետք է լինի դժվար է հանդիպել մի մարդու. Այնուամենայնիվ, դա այդպես է ։ Եւ նույնիսկ, եթե դուք պատահել է նրանց դիմավորել, ապա պետք է գտնել, որ իրեն ասել, թե ինչպես դա անել. Ոչ մի կախարդական խմելիք կա, որ բերել և տեղափոխել նրան անդամակցել ձեզ հետ, բայց ամեն դեպքում դուք իսկապես դրա կարիքն ունեն ։ Ինչու է դա. Քանի որ դուք պետք է կտրուկ եւ դուք ունեք բավարար վստահություն է անել դա ինքներդ

About